Maden sodası

Maden sodası ya doğal olarak karbonhidrat içerir ya da karbondiyoksit. Duyduklarınızın tam tersine karbonatlama selülite veya her hangi bir sağlık problemine, daha sık geğirmenize neden olmaz. Madeb suyu ve kup soda teknik olarak maden sodası değillerdir. Bu sular, şeker veya tuz içrerebilir.

Add Comment