Diyetisyen Şeyma Tuna

Şeyma Tuna Antakya’da doğdu. İlkokulun ardından orta ve lise eğitimini Anadolu lisesinde tamamladıktan sonra 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı. “Diyabetli Hastaların Ot Kullanım Durumları ve Değerlendirilmesi” bitirme Tezi ile 2004 yılında bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa ve E.Ü Tıp Fakülteleri Hastaneleri Yemekhanesi’nde kurum diyetisyeni olarak göreve başladı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Asistanlık görevi boyunca bölüm başkanı ile birlikte bir çok dersi hazırlayıp anlatıma katkıda bulunmuş, diğer öğretim görevlilerini asiste ederek yetişmekte olan diyetisyenlerin eğitimine katkıda bulunmuş, Kayseri Huzur Evi Kırçiçeğı Projesi’nde (huzur evindeki yaşlıların beslenme durumlarının saptanması ve personele beslenme ve hijyen eğitimi ) eğitimci olarak görev almış, bazı yerel televizyonlarda sağlıklı beslenme ve çocuk beslenmesi konusunda konuşmalar yapmış, ilk defa Kayseri’de Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan I. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Düzenleme Kurulu II. Başkanlığı yapmış, “Postmenopozal Kadınlarda Keten Tohumu Tüketiminin Lipit Profili ve Menopozal Semptomlar Üzerine Etkileri” yüksek lisans bitirme tezi (2007 Temmuz) ile uzmanlık unvanını almıştır. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Endokrinoloji Bilimdalı’nda doktora programını kazanarak araştırma görevliliğinden ayrılmıştır. Aynı bölümde diyabet ve obezite polikliniklerinde gönüllü diyabet diyetisyeni olarak haftanın üç günü danışman öğretim görevlileri ile birlikte yüzlerce diyabet hastasını konsülte ederek tıbbı beslenme tedavilerini başlatmakta ve kontrollerini devam ettirmektedir. İstanbul Özel Safa Hastanesi ve Atafiz Fizik Tedavi ve Güzellik Merkezinde zayıflama ünitesi sorumlu uzman diyetisyeni olarak 5 yıllı aşkın tecrübesini danışanları ile paylaşmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

2000 yılında Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne girdi. 2004 yılında bölüm üçüncülüğü ile mezun oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilimdalı’nda yüksek lisansa ve E.Ü Tıp Fakülteleri Hastane Yemekhanesi’nde kurum diyetisyeni olarak göreve başladı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilimdalı, Metabolizma ve Endokrinoloji Bilimdalı’nda doktora programını kazandı ve aynı bölümde diyabet ve obezite poliklini

 

klerinde gönüllü diyetisyen olarak, Bağcılar Özel Safa Hastanesi’nde zayıflama ünitesi sorumlu diyetisyeni olarak çalışmaktadır.

Ayrıca   Yaşanmış Hikayelerle 101 Soruda Diyet adlı kitabınıda çıkarmıştır.
Bu kitapta;

Mezun olduğu günden bu yana kadın, erkek, çocuk yüzlerce farklı insan ve bu insanların merakla sorduğu sorular…

5 yıl ve 5000 e yakın insan…   Bu kitap, yazarın uzun uğraşları sonucunda kayıt altına alınmış soru ve sorunların harmanlanmış halidir…

Tüm kişiler ve sorular yaşanmış gerçek hikayeler olup sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen ancak danışmanı olmayan tüm kişilere armağan edilmiştir.

Kitaptan görüntüler ;

Add Comment